Totaalaanpak

Totaalaanpak in 4 stappen:

Stap 1. Projectanalyse
In deze fase beschouwen we bij u de technische mogelijkheden om zonnestroom op te wekken in uw bedrijf of project. De bouwkundige mogelijkheden en de wellicht noodzakelijke elektrotechnische aanpassingen worden geanalyseerd. Ook inventariseren wij de wensen van u met betrekking tot de te realiseren reductie van grijs stroomverbruik, de huidige en de te verwachten energie (stroom) kosten.

Stap 2. Investeringsvoorstel
In deze fase bepalen wij de meest economische samenstelling van uw zonnepanelensysteem en werken wij een bijbehorend investeringsvoorstel uit. In dit voorstel bereken wij voor u, naast de benodigde investeringen, ook de opbrengsten (besparingen) door de eigen stroomproductie over een periode van 30 jaar. Tevens geven u de mogelijke subsidies en belastingvoordelen aan.

Stap 3. De turn-key realisatie
In deze fase installeren wij de zonnepanelen compleet met inverter. Ook sluiten wij deze aan op uw energienetwerk. Waar nodig maken wij de elektrische infrastructuur geschikt voor het terugleveren van de opgewekte stroom. Tot slot leveren wij het systeem werkend op. Als u dat wenst, leggen wij een monitoringssysteem aan zodat u en/of wij de werking van het systeem op elk gewenst moment kunnen analyseren.

Stap 4. Service en onderhoud
Na de installatie kunnen wij uw systeem jaarlijks inspecteren en onderhouden. Hiervoor sluit u met ons een serviceovereenkomst.

Benieuwd? Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Wij zijn u graag van dienst!